Chór Pięciolinia

Chór Pięciolinia

Chór w Lini rozpoczął swoją działalność w grudniu 1968 r. Organizacji chóru na prośbę księdza Bazylego Olęckiego podjął się Edmund Szymikowski. Pierwszy występ chóru miał miejsce podczas pasterki 25 grudnia 1968 roku. Chór zaśpiewał wówczas kilka kolęd na cztery głosy.

W grudniu 1969 r. dyrygentem chóru został nowy organista – Andrzej Kuchta, który podjął starania mające na celu pozyskanie nowych członków. Po przeprowadzce Kuchty do Sierakowic, naukę śpiewu prowadził Edmund Szymikowski. W tym czasie próby odbywały się rzadziej, jedynie przed uroczystościami religijnymi.

Po objęciu dyrygentury chóru przez Jana Szulca spotkania chóru „Pięciolinia” zyskały na systematyczności, a nowy prowadzący zwiększył liczbę chórzystów oraz wzbogacił jego repertuar.

W grudniu 1969 r. dyrygentem chóru został nowy organista – Andrzej Kuchta, który podjął starania mające na celu pozyskanie nowych członków. Po przeprowadzce Kuchty do Sierakowic, naukę śpiewu prowadził Edmund Szymikowski. W tym czasie próby odbywały się rzadziej, jedynie przed uroczystościami religijnymi.

Po objęciu dyrygentury chóru przez Jana Szulca spotkania chóru „Pięciolinia” zyskały na systematyczności, a nowy prowadzący zwiększył liczbę chórzystów oraz wzbogacił jego repertuar.

Od 1994 roku członkami chóru parafialnego byli: SOPRAN – Bernadeta Jelińska, Kazimiera Grzenkowicz, Maria Wrońska, Maria Okrój, Halina Kierznikowicz, Zofia Kleina, Joanna Puzdrowska, Danuta Jelińska; ALT – Władysława Gafke, Wanda Kuberna, Krystyna Kierznikowicz, Agnieszka Ruszkowska, Wanda Baranowska, Stefania Baranowska, Kazimiera Gafke, Joanna Choszcz. TENOR – Stanisław Kierznikowicz, Edmund Szymikowski, Mieczysław Gafke. BAS – Wacław Hilla, Stanisław Ruszkowski, Kazimierz Gafke, Andrzej Kos, Józef Puzdrowski oraz Jan Szulc.

Do 2002 roku chór nie posiadał nazwy. Dopiero po nawiązaniu współpracy z chórem „Lutnia” z Luzina i jego dyrygentem Tomaszem Fopke, chórzyści podjęli wspólną decyzję, aby chór przyjął nazwę „Pięciolinia”.

W 2004 r. podczas II zjazdu w Parchowie, chór „Pięciolinia” wraz z innymi chórami stał się członkiem „Rady Chórów Kaszubskich”. Wówczas też zacieśniła się współpraca z Tomaszem Fopke, znanym kaszubskim pisarzem i kompozytorem, pomysłodawcą Rady Chórów. Dzięki tej współpracy repertuar Chóru „Pięciolinia” został wzbogacony o pieśni kaszubskie, nie tylko o tematyce religijnej, ale również świeckiej. Od tej pory chór zaczął koncertować również poza granicami gminy,
a jego pierwszym ważnym występem był udział w „Pierwszej Kaszubskiej Pasji” (2002). Wydarzenie to zaowocowało wydaniem wraz z innymi chórami płyty
z Pasją. Również w 2002 roku chór „Pięciolinia” stał się sekcją stałą Gminnego Domu Kultury w Lini.

Chór „Pięciolinia” z Lini od wielu lat uświetnia swoimi występami uroczystości religijne, patriotyczne oraz kulturalne, nie tylko na terenie gminy Linia, czy powiatu wejherowskiego, ale również całego województwa pomorskiego.

Obecnie chór „Pięciolinia” liczy 26 chórzystów i są to: Sopran – Gabriela Gafke, Joanna Puzdrowska, Bernadeta Jelińska, Brygida Maszota, Maria Różańska, Maria Okrój, Anna Ramczyk, Teresa Łazorczyk. Alt – Władysława Gafke, Danuta Szymikowska, Maria Pipka, Gabriela Pipka, Maria Okrój, Wanda Baranowska, Hanna Skrzypkowska, Maria Szulc, Klaudia Skrzypkowska. Tenor – Mieczysław Gafke, Andrzej Pipka, Jarosław Skrzypkowski, Edmund Szymikowski. Bas – Jan Szulc, Jan Mach, Józef Puzdrowski, Stanisław Ruszkowski, Jacek Skrzypkowski.

Najważniejsze występy:

  • Wieloletni udział na Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej
    w Sierakowicach;
  • Występ wraz z innymi chórami kaszubskimi w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku z okazji 50 – lecia powstania Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego (2006);
  • Czterokrotny występ wraz z chórem Lutnia z Luzina w Telewizji „Trwam”;

Nagrody:

  • Medal za zasługi dla powiatu Wejherowskiego (2011)
  • III Miejsce na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Strzepczu (2016).