Kontakt

Gminny Dom Kultury w Lini
ul. Turystyczna 3
84-223 Linia
Dyrektor: Kamila Soroko
tel: 58 572 81 64
kom: 799 052 537, 506 863 851

NIP 588-207-48-12