Kontakt

Kamila Soroko
Dyrektor
Gminny Dom Kultury w Lini
ul. Turystyczna 3
84-223 Linia
58 572 81 64
NIP 588-207-48-12