Listy do Św. Mikołaja

Listy do Św. Mikołaja

16 grudnia 2020 przez A.Sarach

Z okazji mikołajek Gminny Dom Kultury w Lini ogłosił konkurs na List do św. Mikołaja. List mógł mieć dowolną formę (list tradycyjny lub mail). Ponadto osoba pisząca miała napisać kilka słów o sobie oraz podać kilka powodów dla których św. Mikołaj powinien odwiedzić rodzinną miejscowość autora listu. Do GDK wpłynęło 21 listów, które były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-IV i kl. V-VIII. Autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami rzeczowymi (gry, słodycze i książki). Ze wszystkich listów bije ogromna radość, troska o bliskich oraz przywiązanie do rodzinnej tradycji i miejsc zamieszkania. Każdy list wprowadza w ciepłą, rodzinną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Chcielibyśmy podzielić się z Wami życzeniami, marzeniami oraz opisami miejscowości, w których mieszkają autorzy listów. Z listami zapoznała się również wójt gminy Linia Pani Bogusława Engelbrecht, która zgodziła się powiedzieć słowo wstępu oraz przeczytać nagrodzone listy najstarszych uczestników. Codzienne, aż do 24 grudnia będziemy wstawiać kolejne listy. Małymi kroczami wchodząc w czas Bożego Narodzenia. Serdecznie zapraszamy do posłuchania twórczości dzieci i młodzieży z gminy Linia

List Kornelii Kos – Czyta wójt Gminy Linia B. Engelbrecht

List Alicji Zakrzewskiej – Czyta Anna Stelmaszyk

List Jagody Baranowskiej – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Basi Walkusz – Czyta Anna Stelmaszyk

List Zosi Chmielewskiej – Czyta wójt Gminy Linia B. Engelbrecht

List Weroniki Grzenkowicz – Czyta Anna Stelmaszyk

List Zuzi Arendt – Czyta Anna Stelmaszyk

List Dawida Hopa – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Ksawiera Jelińskiego – Czyta Anna Stelmaszyk

List Marcina Labuda – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Hani Laskowskiej – Czyta wójt Gminy Linia B. Engelbrecht

List Wiktorii Szmidtka – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Fabiana Płotka – Czyta Anna Stelmaszyk

List Marty Kaszuba – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Marysi Brzeskiej – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Mateusza Zaworskiego – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Patryka Koszałki – Czyta Anna Stelmaszyk

List Martyny Paczuła – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Wiktorii Płotka – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Mikołaja Kacprzyk – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko

List Zuzi Kierznikowicz – Czyta dyrektor GDK Kamila Soroko