Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać.  M. Twain

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać. M. Twain

14 października 2020 przez A.Sarach

Z okazji dzisiejszego dnia składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej, ale niezmiernie ważnej pracy.

Poniżej kilka ważnych informacji o dzisiejszym święcie i parę ciekawostek:

Wszystko zaczęło się 247 lata temu. Powołana wówczas Komisja dała podwaliny polskiej terminologii naukowej takich dziedzin jak fizyka, matematyka czy chemia. Dzień Nauczyciela to dobra okazja, by przypomnieć wydarzenia tamtych dni.

Był 14 października 1773 roku. Król Stanisław August Poniatowski powołał Komisję Edukacji Narodowej, a właściwie Komisję nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającą – bo tak brzmiała jej pełna nazwa. Pomysłodawcą całego „zamieszania” był ksiądz Hugo Kołłątaj.

Komisja była pierwszym polskim ministerstwem edukacji i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Zasług odmówić jej nie można. Zreorganizowała system szkolnictwa, przygotowała nowe programy nauczania, m.in. wprowadziła elementy wychowania fizycznego, fakultety z historii Polski i historii naturalnej. Wydała kilkadziesiąt nowoczesnych jak na ówczesne czasy podręczników szkolnych oraz dała podwaliny polskiej terminologii naukowej takich dziedzin jak fizyka, matematyka, chemia czy gramatyka.

Dzień Nauczyciela

Początkowo Dzień Nauczyciela miał być obchodzony 20 listopada. Takie ustalenia sięgają 1957 roku., gdy podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono ten dzień Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela. Ostatecznie zwyciężyła propozycja uczczenia rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej i od 1972 roku Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października.

Chociaż  święto jest powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela, to tak naprawdę święto wszystkich pracowników związanych z oświatą – nauczycieli, pedagogów, pracowników administracji. A co z nauczycielami akademickimi?  Dla nauczycieli uczelni wyższych umownie zarezerwowany jest 5 października, gdy obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO.

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie ale za to w różnych dniach np. Czechy, Słowacja 28 marca, Hiszpania 27 listodada, Indie 5 września, Chiny 10 września. 

Dzień Edukacji Narodowej jest w szkołach dniem wolnym od pracy.

Informacje zaciągnięte ze strony : http://filia21.blogspot.com/p/ciekawostki.html