Wielkanocny filmik

Wielkanocny filmik

26 marca 2021 przez A.Sarach
Bardzo dziękujemy za tak liczny udział w konkursach wielkanocnych.
Przedstawiamy filmik, który prezentuje prace z tegorocznych konkursów.